IntelliProx 2000

Inteligetné riešenie

Nový IntelliProxTM 2000 od spoločnosti Keri Systems môže byť používáný ako ekonomická náhrada kľúčových vstupných systémov na riadenie a kontrolu prístupu pre jedny dvere do 500 užívateľov, s možnosťou kontroly stavu dvier pomocou dverového kontaktu, ovládania el. zámku dvier alebo turniketu atď., trojfarebnej LED diódy a bzučiaka čítačky. Zároveň je možné IntelliProx začleniť ako štandardnú proximitnú čítačku do veľkého systému postaveného napr. na báze riadiacej jednotky KERI PXL 500, alebo do systémov väščiny ďalších výrobcov.

Základné programovanie a následné zmeny - zapisovanie nových, unikátne kódovaných proximitných kariet a príveskov do pamäte IntelliProx 2000, prípadne vymazanie kariet a príveskov stratených, odcudzených a zakázaných sa vykonáva veľmi jednoducho prostredníctvom novo – vyvinutého software D – Lite, ktorý je v cene zostavy a obohacuje IntelliProx 2000 o veľa nových užitočných funkcií:

<typolist>

Databáza – zoznam držiteľov karietv elektronickej forme, s ktorou sa dá pracovať podobne ako v tabuľkovom procesore Excel

Možnosť vytlačiť databázu držiteľov kariet

Programovanie IntelliProx 2000 bez nutnosti použiť programátor HPP – 2

Schopnosť správcovať viac databáz držiteľov kariet pre viac ako jeden IntelliProx 2000 a pracovať s nimi prostredníctvom jedného PC.

</typolist>

 

Programovanie IntelliProx 2000 je možné vykonávať aj prostredníctvom ručného programátora HPP-22. Vo chvíli, keď je zákazník pripravený rozšíriť systém z jednych na viac dvier, nie je nič jednoduhšie, pretože IntelliProx 2000 môže byť pripojený do veľkých systémov väčšiny výrobcov prostredníctvom výstupu v priemyslovom štandarde 26 bit Wiegand. Pokiaľ je využívaný ako štandardná proximitná čítačka môže byť pripojená do hostiteľského systému káblom do vzdialenosti až 300 m (čítačka – SM modul 150 m + SM modul – Hostiteľský systém 150 m).

Dostupné modely:

Každý model Intelliprox a modul SM 2000 sú pripojiteľné ku každej proximitnej čítačke Keri

IP-2003 MiniStar - čítacia vzdialenosť do 20 cm

IP-2004 ShootingStar - zvýšená bezpečnosť, prevedenie anti-vandal, čítacia vzdialenosť do 5 cm

IP-2005 MicroStar- čítacia vzdialenosť do 10 cm

IP-2007 SuperStar - čítacia vzdialenosť do 40 cm

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2022 | MKalarm