SmartProx™

Bezkontaktná prístupová karta

Nová proximitná karta SmartProx spája črty tenkých proximitných kartiet ako sú ISOProx alebo DuoProx, s technológiou kontaktnej smart karty. Na základe tejto jednej karty, bez použitia ďalších médií je možné vyriešiť komplexné aplikácie s vysokými požiadavkami, v systémoch ktoré majú široké uplatnenie v nemocniciach, vysokých školách a vo veľkých spoločnostiach. Na báze jednej karty je teda možné zrealizovať systémy foto identifikácie, kontroly prístupu a dochádzky a prostredníctvom informácií uložených v smart module je možné napr. zrealizovať stravovacie systémy v jedálňach atď.

Proximitná karta SmartProx dovoľuje jednoduchý prístup do vymedzených zón. Karta SmartProx tiež obsahuje úplný identifikačný smart obvod popri bezkontaktnej proximitnej technologii. Na karte môže byť úplný súbor dát o držiteľovi karty od odtlačku prsta cez geometriu ruky až po vzorku hlasu.

Funkcie a využitie SmartProx karty sú voliteľné zákazníkom. Zákazníci si môžu vybrať púzdro zvoliť grafiku, magnetický prúžok, a smart čip vyhovujúci ich požiadavkam ktorí implantuje spoločnosť HID.

Proximitná karta SmartProx je ďalší príklad prínosu progresívnej technológie HID na trh s produtami pre rádio frekvenčnú identifikáciu.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm