PhotoProx™

Prístupová karta s bezkontaktnou a optickou technológiou snímania

ID karta PhotoProx je prvá ultra tenká hybridná karta združujúca bezkontaktnú technológiu identifikácie spolu s optickou identifikáciou.

K optickej identifikácii slúži užívateľmi laminovateľný foto - ID slot na jednej strane karty do ktorého je možné vložiť užívateľský identifikačný štítok. Na laminovanie karty sa používa štandardná laminovacia technológia, bežne používaných laminovacích prístrojov.

Karta PhotoProx je ďalším príkladom toho, ako spoločnosť HID vyvíja a prináša najnovšie technológie na trh s produktmi pre rádiofrekvenčnú identifikáciu.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm