Jedálenské systémy

Systém pracuje tak isto ako prístupový alebo dochádzkový, na báze bezkontaktných identifikačných kariet a čítacích jednotiek výrobcu KERI Systems Inc. (USA), príp. iných HID Corporation atď. Pre pracovníkov – držiteľov kariet to prakticky znamená, že pomocou jednej karty sa dostanú do firemných parkovacích priestorov, do hlavného vchodu budovy, zaznamenajú si príchod na pracovisko v systéme evidencie dochádzky, dostanú sa do svojej kancelárie, zapnú si svoj počítač atď. Tá istá karta nahrádza stravovacie lístky a pomocou nej si môžu pracovníci objednávať a aj odoberať stravu v jedálni, prípadne pomocou nej sa môže obsluhovať automat na nápoje.

Touto čítacou technológiou sú vybavené: terminál s klávesnicou a displejom, slúžiaci na objednávanie jedál a výdajové terminály s displejom a nulovacím tlačidlom, slúžiace na výdaj jedál. Cely systém je napájaný zo zálohovaného zdroja 12V. Výdajová časť stravovacieho systému môže pracovať aj v režime „OFF  Line“ – bez pripojeného počítača, v prípade jeho poruchy, alebo výpadku siete 220V. Objednávací terminál môže pracovať len v režime „ON Line“ – s pripojeným počítačom, aby mohol potvrdzovať objednávanie jedál v závislosti od kreditu držiteľa karty, alebo od množstva surovín na prípravu jedál atď. Najdôležitejšia časť systému je riadiaci softvér spoločnosti IMA (nainštalovaný v PC s parametrami určenými podľa počtu stravníkov a počtu typov jedál), ktorý dokáže s plným komfortom riadiť chod jedálne. SW ponúka možnosť fakturácie za odobraté obedy pre niekoľko rôznych firiem, s rôznymi úrovňami dotácií, možnosťou určenia miesta výdaja stravy atď.

Možnosti návrhu jedální

Jedáleň s pokladňou

V jedálni sa zákazník obslúži sám z aktuálnej ponuky a potom platí pri pokladni kartou, alebo v hotovosti. Platba kartou môže vychádzať z dopredu vloženého kreditu, ktorý potom zákazník čerpá, alebo vydaná strava je následne fakturovaná (podniku, ktorý mu potom strhne príslušnú čiastku zo mzdy). Tento typ jedálne je vo svete bežný a podstatne rozšírenejší ako systém objednávací.

Objednávacia jedáleň

Objednávacia jedáleň nahradzuje systém razítkovania lístkov. Stravníkom sú k dispozícii terminály, na ktorých si objednáva stravu na zvolenú dobu. Objednávkové terminály sú klávesové s displejom, na ktorých je možné objednávať tri druhy jedál (napr. raňajky, obed, večera) a ich druhy (1,2,3...). Do okamihu uzávierky je možné objednávky meniť, alebo rušiť, po uzávierke je možné vykonávať tzv. nezáväzné storná a objednávky, potom si stravníci môžu stravu vymeniť už len medzi sebou. Obsluha má potom k dispozícii aktuálny i konečný stav objednávok, štatistiku výberu, údaje k fakturácii atď. Pred výdajom stravy sú do výdajových snímačov odoslané dáta – zoznam oprávnených kariet k odberu. Stravník sa priložením karty k čítačke (na vzdialenosť cca 10cm) preukáže a na displeji sa rozsvieti číslo jeho objednaného jedla, alebo znak, že na jedlo nemal objednané, prípadne už si ho odobral. Obsluha jedálne po vydaní jedla tlačidlom vymaže displej a uvolní čítačku pre ďalšieho stravníka...

Školská jedáleň

Objednávaciu jedáleň ponúkame aj v prevedení pre školy. Objednávanie je maximálne zjednodušené – jednoduchými „slepými“ snímačmi (len čítačka, nie klávesový terminál s displejom), alebo úplne bez objednávkových snímačov. V takomto prípade prebieha objednávanie na PC, obyčajne pri platení stravy, kedy je žiakovi vytvorený stravovací kalendár na zvolenú (uhradenú) dobu. Žiak potom využíva kartu len pri odbere stravy.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2021 | MKalarm