Údaje o firme

MK alarm, s.r.o.

Garbiarska 905

031 01 Liptovský Mikuláš

Slovensko

 

Telefón:   +421 44 5526 189

GSM: +421 905 338 206

email:       info(at)mkalarm.sk

Internet:    www.mkalarm.sk , www.pcprox.sk

 

Obchodno-organizačný riaditeľ: Ing. Rastislav Móres

Technický riaditeľ: Milan Kostolný

 

IČO: 36 37 06 06

IČ DPH: SK 2020125756

 

Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu:              8109215001/5600

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri:

Okresný súd Žilina

Oddiel sro, vložka č.:10243/L 

Web prezentácia:

CMS system: TYPO3

Realizácia:ZOKA, s.r.o.

Úpravy: Ing. Lumír Pelikán

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm