Potvrdenie o PB podľa zákona č. 215/2004 Z.

Spoločnosti MK alarm bolo Národným bezpečnostným úradom SR vydané potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podľa zákona č. 215/2004 Zb  pre postúpenie a vznik utajovanej skutočnosti do stupňa utajenia "D"  a pre oboznamovanie sa s utajovanou skutočnosťou do stupňa utajenia "T".

Cert. pre stupeň utajenia "D a T".

Hore

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm