Montáže

Firma MKalarm sa zaoberá montážou a servisom všetkých systémov, ktoré sú v našom portfóliu.

Integrovaný informačný systém C4 / IIS /

Elektrická zabezpečovacia signalizácia / EZS /

Systémy kontroly vstupu / SKV /

Evidencia dochádzky

Jedálenské systémy

Priemyselná televízia / CCTV /

Elektrická požiarna signalizácia / EPS /

Požiarny evakuačný rozhlas / PER /

Štruktúrovaná kabeláž / ŠK /

Ostatné slaboprúdové systémy

Mechanické zabezpečovacie a zábranné systémy

Ostatné systémy zvyšujúce komfort.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm