Automatické elektromechanické závory umožňujú oprávneným osobám i návštevníkom vstup na súkromné pozemky, firemné parkoviská a verejné priestranstvá. Vyznačujú sa moderným funkčným vzhľadom a celou radou praktických funkcií. Ich hlavnou prednosťou je rýchle, jednoduché a efektívne riadenie dopravy.

Zariadenia jednotlivých parkovacích modulov a ich príslušenstiev sa dajú kombinovať podľa požiadaviek zákazníkov.

Dodávame a montujeme závory a mechanické zábranné systémy značky CAME.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm