IntelliProx 2000™

Inteligentné riešenie

  • Autonómny systém kontroly prístupu pre 500 užívateľov
  • Dátový výstup Wiegand™
  • Dodatočne pripojiteľný do hostiteľského systému
  • Zanášanie a vymazávanie kariet v pamäti prostredníctvom
  • Software D-Lite

IntelliProxTM 2000 výrobcu KERI Systems Inc., je zostava určená na stavbu autonómnych systémov kontroly prístupu, obsahujúca riadiaci Smart Modul, čítačku a inštalačné CD so software D-Lite.

IntelliProxTM 2000 = čítačka série MS + Smart Modulle SM-2000X + SW D-Litte

Riadiaci modul má pamäť na 500 kariet, ktoré keď sú uložené v pamäti, tak majú trvalé prístupové právo, nemá pamäť udalostí a dá sa naň pripojiť jedna čítačka, dverový kontakt, odchodové tlačidlo, zámok (relé do 3A), PC (RS 232) za účelom zanášania / vymazávania kariet v pamäti. Prostredníctvom výstupu Wiegand 26 bit. je možné IntelliProxTM 2000 dodatočne pripojiť do hostiteľského systému.

Čítačky dodávané v zostave IntelliProx 2000 sú zo série MS (MS-3000 až MS-7000), podľa požadovaného čítacieho dosahu. Podľa toho je aj označený typ IP-2003 až IP-2007. Štandartne používaným modelom je IP-2005BX alebo WX (B – čierna čítačka, W – biela čítačka) s čítacím dosahom do 18 cm a odporúčanou montážou čítačky na stenu. Ak potrebujeme umiestniť čítačku priamo na zárubňu, tak máme k dispozícii IP-2003X (čítačka len čierna) s dosahom do 8 cm. Modely IP-2007 a IP-2009 sú so zvýšeným čítacím dosahom a IP-2004 je v prevedení ANTIVANDAL. Riadiaci modul je možné umiestniť od čítačky až do 150m káblovej vzdialenosti. Medzi riadiacim modulom a hostiteľským systémom môže byť taktiež až 150m káblovej vzdialenosti. Spolu je teda maximálna káblová vzdialenosť od čítačky k hostiteľskému systému až do 300m.

Softvare D–Lite slúži na vytváranie databáz držiteľov kariet, na vedenie ich evidencie a prácu s nimi prostredníctvom PC, ako je ich zanášanie do pamäti Smart Modulov, prípadne vykonávanie zmien – vymazávanie starých alebo dopĺňanie nových kariet a následne aktualizácia v pamätiach Smart Modulov. S databázami v elekronickej forme sa dá pracovať veľmi jednoducho, podobne ako v tabuľkovom procesore Excel. Podľa potreby je možné ktorúkoľvek databázu kedykoľvek vytlačiť.

Typové označenia zostáv IntelliProxTM 2000 

IP-2003X na základe čítačky MS-3000 Micro Star
IP-2004X  na základe čítačky MS-4000 Shotting Star
IP-2005BX  na základe čítačky MS-5000B Mini Star
IP-2005WX  na základe čítačky MS-5000W Mini Star
IP-2007BX  na základe čítačky MS-7000B Super Star
IP-2007WX  na základe čítačky MS-7000W Super Star

Ukážka okna programu D-Lite

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2022 | MKalarm