ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACIA SIGNALIZÁCIA - EZS

EZS slúži k zabezpečeniu elektronickej ochrany objektov a majetku pred narušiteľmi, k ochrane objektov proti vlámaniu a na ochranu pracovníkov proti prepadnutiu. Pôsobí tiež preventívne. Viditeľnosť niektorých komponentov má odradiť páchateľov od pokusov vniknutia do objektu.

EZS pozostáva z účinných a spoľahlivých komponentov a systémov, ktoré sú schopné chrániť vymedzené priestory pred útokom, či vlámaním. Samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdanie tejto informácie zodpovednej osobe.

Moderné detektory, schopné identifikovať pohyb, rozbitie skla, otvorenie okna a dverí, ale aj pokusy o sabotáž komponentov EZS, slúžia na zistenie nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu o vniknutie do objektu.

Riadiacim prvkom celého systému je ústredňa EZS, ktorá vyhodnocuje poplachové udalosti z jednotlivých detektorov. Súčasťou ústredne je zálohovaný zdroj zabezpečujúci funkčnosť EZS aj v prípade výpadku elektrického prúdu. Pre ovládanie systému je možné použiť klávesnice (mechanické, dotykové). Systémy EZS sú modulárne a umožňujú rozširovanie systému aj v budúcnosti.

Systém EZS umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón, a tak zasielať informácie o stave objektu priamo na políciu, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo iné definované miesto.

Systém EZS slúži k signalizácii nežiaduceho vniknutia, alebo pokusu, ale nezabráni vniknutiu do objektu. Preto je vhodné tento systém kombinovať s mechanickými zábrannými systémami (mreže, zámky, bezpečnostné fólie a pod.). Zariadenie EZS je vhodné používať v súčinnosti aj s ďalšími systémami ochrany objektov (centrálny monitorovací systém, uzavretý kamerový systém - CCTV, systém kontroly vstupov - SKV, elektrická požiarna signalizácia - EPS), čím sa zvýši úroveň zabezpečenia objektu.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm