ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ

Štruktúrovaná kabeláž alebo štruktúrovaný kabelážny systém je historicky zaužívané označenie pre systémy univerzálnej kabeláže (GENERIC CABLING SYSTEMS).

Z noriem a odporúčaní pre univerzálnu kabeláž vyplýva, že (mimo iného):

 • je tvorená súborom metalických a optických prvkov
 • je schopná prenášať ľubovoľné digitálne a analógové signály,
 • má definovanú presnú štruktúru (horizontálnu a chrbticovú kabeláž, postavenie rozvodných uzlov v sieti, pracovné prostredie, pracovnú plochu, vstupno/výstupné zariadenia),
 • je definovaná topológia siete a dĺžka vedenia
 • sú definované káble, konektory, patch káble a ostatné komponenty
 • sú definované polomery ohybov káblov, spôsoby ukončenia atď.

Z pohľadu užívateľa, ktorý sleduje predovšetkým pomer cena a výkon kabelážneho systému, je bežnejšie klasifikovanie štruktúrovaných kabelážnych systémov podľa rýchlosti prenosu a šírky prenášaného pásma do základných skupín podľa kategórie:

 • Kategória 3, CATEGORY 3, Cat. 3, CAT3 - je najnižšou používanou kategóriou definovanou na prenos hlasu a dát. Dnes sa už táto kategória využíva len v jestvujúcich rozvodoch pre ISDN linky a pod. V nových budovách sa už prestáva projektovať. Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú bolo možné dosiahnuť na kabelážnych systémoch kategórie 3, bola 10 Mb/s (protokol 10Base-T).
 • Kategória 5, CATEGORY 5, Cat. 5, CAT5 - táto kategórie bola schválená v roku 1995. Teraz je už nahradená kategóriou 5E (podobne ako v prípade kategórie 3 a 4) a táto kategória sa už vlastne nepoužíva. Maximálna prenosová rýchlosť, ktorú bolo možné dosiahnuť s komponentami kategórie 5 bola 100 Mb/s (tzv. Fast Ethernet, protokol 100Base-T).
 • Kategória 5e, CATEGORY 5e, Cat. 5e, CAT5e – vychádza z kategórie 5 a má aj rovnakú šírku pásma (tj. 100 MHz). Z dôvodov cenovej dostupnosti je v tejto chvíli kategória 5E stále najrozšírenejšia kategória v štruktúrovanej kabeláži. Komponenty kategórie 5E dokáže preniesť aj Gigabit Ethernet - protokol 1000BaseT. Rýchlosť 1 Gb/s (u systému IBDN 1,2 Gb/s) je limitnou rýchlosťou pre všetky komponenty kategórie 5E.
 • Kategória 6, CATEGORY 6, Cat. 6, CAT6 - táto kategória bola schválená v roku 2002. Pracuje so šírkou pásma 250MHz, čo je viac ako dvojnásobná šírka pásma ako kategória 5E. Vyššia kvalita komponentov s väčšou šírkou pásma, zaisťuje vysokú spoľahlivosť prenosu Gigabit Ethernetu (1 Gb/s., súčasne podporuje čiastočne aj protokol 10GBase-T).
 • Kategória 6A, CATEGORY 6A, Cat. 6A, CAT6A – táto kategória vznikla v apríli 2008. Kategória 6A bola vytvorená pre plnohodnotný prenos protokolu 10GBase-T na všetky vzdialenosti (rýchlosť 10 Gb/s), ktoré sú v metalickej kabeláži štandardné. Oproti kategórii 6 pracujú komponenty kategórie 6A s dvojnásobnou šírkou pásma – tj. 500 MHz. Pôvodne sa rátalo s nasadením kategórie 6A predovšetkým v chrbticových rozvodoch (backbone) alebo dátových centrách, veľa výrobcov, napr. Belden IBDN, Brand-Rex, Dätwyler, Solarix, Signamax, ponúkajú svoje 10G riešenie aj pre kabeláže bežných LAN sietí – tj. až k užívateľovi na stôl.
 • Kategória 7, CATEGORY 7,  Cat. 7, CAT7 - táto kategórie bola prvýkrát spomenutá už v roku 1997, ale schválenia sa dočkala až v roku 2002, ale iba pre kábel. Pracovná frekvencia kategórie 7 je teraz 600 MHz.
 • Kategoria 7A, CATEGORY 7A, Cat. 7A, CAT7A - súčasná kategória 7 z dôvodu malého odstupu šírky pásma od komponentov kategórie 6A (500 MHz vs. 600 MHz) bude postupne nahradená touto novou kategóriou s dvojnásobnou šírkou pásma – t.j. 1000 MHz..

  Všetky spomenuté systémy Brand-Rex, Dätwyler (Doetwyler), Solarix, Signamax, ktoré dodáva naša spoločnosť, majú prevedenie jednotlivých kategórií v netienenej aj v tienenej verzii. Belden IBDN má nižšie kategórie ako je kategória 6A len v netienenej verzii.

Čo ponúkame?
Poradenstvo
- Audit existujúceho stavu kabeláže a analýza požiadaviek pre štruktúrovanú kabeláž.
Návrh riešenia štruktúrovanej kabeláže na základe auditu a analýzy požiadaviek s cieľom optimalizácie ako jednorazových, tak aj prevádzkových nákladov.
Dodávky systémov
- V ponuke máme nasledovné systémy: Brand-Rex, Dätwyler (Doetwyler), Solarix, Signamax a IBDN od Beldenu
Dodávky komponentov -
Dodávame všetky komponenty štruktúrovanej kabeláže vyššie uvedených systémov, t.j. dátové (twistované) káble, patch káble, patch panely, zásuvky, keystony, konektory a príslušenstvo v rámci rôznych kategórií, konštrukcií, materiálového prevedenia jadier a plášťov.
Realizácia projektu -
Dodávka a profesionálna inštalácia systému vrátane certifikačného merania.
Servis -
Záručné a pozáručné servisné služby garantujúce termín nástupu.

Non-stop technická podpora

(len pre zákazníkov so servisnou zmluvou)

0905 258 272

© 1993 - 2023 | MKalarm